Przypominamy, że w dniu 17 kwietnia br. o godz. 16.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbędzie się przełożone Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy!

Kategorie: Wpisy