Umowa ramowa – wersja podpisana w dn. 19.05.2016 r.

 Lokalna Strategia Rozwoju (wersja archiwalna)

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

HARMONOGRAMY PLANÓW KOMUNIKACJI NA POSZCZEGÓLNE LATA

PLANY SZKOLEŃ ORGANU DECYZYJNEGO, ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW

PRACA BIURA LGD

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW

PROCEDURA WYBORU GRANTOBIORCÓW

INNE

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Kategorie: Wpisy