W dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 8.00 rano, Lokalna Grupa Działania wraz z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu organizują Śniadanie Trzech Sektorów

Będzie to kolejne merytoryczne spotkanie organizacji pozarządowych z kluczowymi przedstawicielami władzy lokalnej i biznesu we Włocławku.

Celem tego wydarzenia jest wyposażenie uczestników w informacje na temat możliwości rozwoju ich przedsięwzięć. Będziemy rozmawiać o tym, co ważne – od dialogu władza lokalna–mieszkańcy-biznes, przez marketing społecznie zaangażowany, wykorzystanie potencjału lokalnych liderów i wspólne realizowane projekty.

Zapraszamy w dniu 20 grudnia na godz. 8.00 do siedziby WCOP iW we Włocławku, ul. Żabia 12A.
Rejestracja uczestników drogą elektroniczną lgd.wloclawek@wp.pl.

Serdecznie zapraszamy!!!

Kategorie: Wpisy