W ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji LGD Miasto Włocławek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego w grudniu tego roku, tj. w dniach 11-15 grudnia, w godzinach 9:00 – 15:00 organizujemy w wymiarze 28 h szkolenie – warsztat aktywnego poszukiwania pracy. Owe szkolenie to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych programów z dziedziny planowania kariery zawodowej, wykorzystywany przez osoby szukające pracy i zmieniające zawód w kilku krajach Europy i Świata. To przede wszystkim, jednak warsztat zwiększający wewnętrzną motywację i wiarę we własne możliwości. Skierowany jest do osób, które chcą lepiej poznać siebie, odkryć własny potencjał i swoje umiejętności. Miejsce spotkania: WCOP ul. Żabia 12A oraz Kawiarenka Obywatelska ul. 3-go Maja 9.

Ilość miejsc  jest ograniczona –  10 osób. Dołączamy kartę zgłoszeniową, którą należy wypełnić i przesłać na adres biura lgd.wloclwek@wp.pl. Zgłaszać można się również telefonicznie 729 767 931.
Kategorie: Wpisy