Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte decyzje w sprawie wprowadzenia zmian w konsultowanych społecznie dokumentach, zmian w Statucie Stowarzyszenia. W przypadku zgłoszenia kandydatów na członków Rady  Walne zdecyduje ewentualnie o uzupełnieniu składu Rady.

Kategorie: Wpisy