Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:
·         1. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
·         2. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
·         3. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
·         4. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
     5. Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
·        6. Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
·         7. Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
·         8. Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
·         9. Warsztaty w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Szkolenia odbędą się w następujących lokalizacjach:
·         Toruń – Business Link, ul. Włodzimierza Łokietka 5
·         Bydgoszcz – Hotel Park, ul. Wrocławska 3
·         Włocławek – Hotel Aleksander, ul. Szpitalna 23
Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz. 8.30, a kończą o godz. 15.45.
Kategorie: Wpisy