W dniu 30 października 2017 r. w Toruniu odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Pana Piotra Całbeckiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem było omówienie wdrażania RLKS ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020. Przedstawiono zakres programowania , koordynacji, wdrażania EFS i EFRR w kontekście realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w naszym województwie.

Kategorie: Wpisy