W dniach 2-3 października pracownik Biura LGD Miasto Włocławek wziął udział w wizycie studyjnej w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pt. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Wyjazd szkoleniowy obejmował wizyty przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z naszego województwa w następujących miejscach:

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi

To placówka pobytu dziennego dla 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, gdzie realizowane są zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej. W skład warsztatów wchodzi sala rehabilitacyjna oraz pracownie:
• krawiecko-dziewiarska
• techniczna
• prac biurowych
• artystyczna
• muzyczno-teatralna
• umiejętności społecznych
• ogrodniczo-bukieciarska
• gospodarstwa domowego i higieny

2. Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” w Gostycynie

Powołana przez samorząd gminny i stowarzyszenie „Burchat”, a jej głównymi zadaniami jest prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych, działalność gastronomiczna z cateringiem oraz fizjoterapia.
3. Zakład Aktywizacji Zawodowej w Tucholi
Zakład zatrudnia obecnie 40 osób niepełnosprawnych w czterech działach zawodowych:
• gastronomia – usługi cateringowe, obsługa imprez firmowych, przygotowywanie posiłków do szkół i przedszkoli,
• obsługa hotelu – Zakład posiada 70 miejsc noclegowych oraz profesjonalną siłownię w „Hoteliku”;
• plac zabaw dla dzieci – w tym wypożyczalnia strojów karnawałowych,
• pole biwakowe – obsługa.

4. Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o. – spółka non profit

Utworzone w 2008 r. przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”. Ideą powstania wioski był fakt, iż na tym terenie w latach 1850-1939 funkcjonowały podziemne kopalnie węgla brunatnego, po których pozostały liczne pozostałości. Dzięki pozyskanym dotacjom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaktywizowano i przeszkolono mieszkańców w zakresie ekonomii społecznej i świadczenia usług w ramach oferty wsi tematycznej „Górnicza Wioska”.

5. Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim

LGD powstało na obszarze trzech gmin powiatu sępoleńskiego: Gminy Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork. W trakcie wizyty Dyrektor Biura LGD przedstawił prezentację – dokonania LGD z ubiegłego okresu oprogramowania, jak również oprowadził po instytucji.
Wizyta studyjna miała na celu integrację uczestników, wymianę doświadczeń i przedstawienie dobrych praktyk, które przedstawiciele Lokalnych Grup Działania mogą podpatrzeć, a zaczerpnięte pomysły przekazać mieszkańcom swojego obszaru działania.
Więcej zdjęć na naszym koncie FB.
Kategorie: Wpisy