Przypominamy, że Urząd Marszałkowski w Toruniu opublikował kolejną wersję Podręcznika dla Lokalnych Grup Działania w zakresie realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim (ze środków RPO WK-P), część 2 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Zostały w niej zawarte min. wzory dokumentacji naborów i realizacji projektów ogłaszanych przez LGD. Zapraszamy do zapoznania się z treścią na stronie internetowej
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42815/Zalacznik_nr_9_Podrecznik_dla_LGD_w_zakresie_realizacji_RLKS-czesc_2_4_07_2017.pdf

Kategorie: Wpisy