Jesteś kobietą?
Masz więcej niż 29 lat?
Jesteś bezrobotna lub bierna zawodowo?
Masz pomysł i chcesz założyć swój biznes?
Mieszkasz lub uczysz się w kujawsko – pomorskiem?
Chcesz prowadzić biznes w kujawsko – pomorskiem?

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Biznes na obcasach”

Dotacje na otworzenie własnej działalności gospodarczej nawet do 26 tys. + 9000,00 wsparcia finansowego w ciągu pierwszych 6 mc prowadzenia działalności.
Udzielimy dotacji dla 45 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo (nie mające statusu bezrobotnych i nie pracujące) powyżej 29 roku życia .
Do 09 sierpnia czekamy na formularz rekrutacyjny dostępny na stronie http://www.iph.torun.pl/strona-143-Biznes_na_obcasach+Biznes_na_obcasach.html 
Dla wybranych uczestniczek projektu IPH w Toruniu ma dodatkowe niespodzianki i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczych. 
Macie więcej pytań ? Zapraszamy biznesnaobcasach@iph.torun.pl lub telefon: 56 658 62 90
O projekcie:
„Biznes na obcasach”
Celem projektu jest: Wzrost zdolności do samozatrudnienia 60 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 lat z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (zamieszkałych lub uczących się) w okresie 01.11.2016 – 31.12.2018
Efektem projektu będzie:
– 45 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie i
– 50 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wartość projektu:1 964 822,40
Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 1 670 099,04
Więcej informacji http://www.iph.torun.pl/strona-143-Biznes_na_obcasach+Biznes_na_obcasach.html
Kategorie: Wpisy