W dniu 24.07.2017 roku LGD pragnie rozpocząć konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury konkursowej wyboru projektów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 23.07.2017 roku (30 dni) na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD): 

Adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl 
Adres Biura LGD: ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek 


Konsultacje prowadzone będą zgodnie z „Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji i grantów”. Zgłoszone przez Państwa uwagi zostaną omówiona na Walnym Zebraniu Członków, na którym to spotkaniu uzgodnione procedury i kryteria zostaną przyjęte. Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujące procedury i kryteria: 
1) Kryteria wyboru operacji i grantów 
2) Procedura wyboru operacji w ramach LSR 

Zachęcamy do konsultacji !!! 
Zarząd i Biuro LGDKategorie: Wpisy