W dniu 12 czerwca br członkowie Rady i Zarządu Stowarzyszenia mieli możliwość udoskonalić swoje umiejętności w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju podczas szkolenia zorganizowanego we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku. Prowadząca szkolenie Pani Dorota Stanek wyjaśniała zawiłości RLKS, służyła wiedzą, radą i pomocą przy objaśnianiu kryteriów wyborów grantów i operacji. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo

Kategorie: Wpisy