W 8 czerwca br. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkania przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wspólnie zastanawiano się, jak będzie wyglądać współpraca LGD i OWES przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, przedstawiono ciekawe rozwiązania wypracowane w innych województwach. Współpraca Beneficjentów i OWES będzie niezbędnym elementem projektów realizowanych w ramach 3 celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kategorie: Wpisy