W dniach 8 i 9 czerwca 2017 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12 odbyło się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków finansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-20″;
W ciągu dwóch dni uczestnicy mieli możliwość zapoznania zarówno z teorią jak i praktyką tworzenia budżetu projektowego w EFS i RPO KP. Prowadząca szkolenie Pani Paulina Wolfram w przystępny sposób tłumaczyła zawiłości tworzenia i realizacji finansowej projektu.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na kolejne szkolenia już wkrótce. W najbliższym czasie poznamy zasady realizacji polityk horyzontalnych, zasady równości szans i dostępność dla osób z niepełnosprawościami.
Kategorie: Wpisy