Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców na dwudniowe szkolenie „Kwalifikowalność wydatków finansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-20″;


Termin: 08-09.06.2017 r.
Miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a
Program szkolenia:

08.06.2017
– 13.30-15.00 I moduł szkoleniowy (wprowadzenie, podstawowe dokumenty i źródła informacji, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, układ budżetu, cross-financing oraz środki trwałe)
– 15.00-15.30 – przerwa
– 15.30 -17.00 II moduł szkoleniowy (usługi zewnętrzne, wkład własny, koszty personelu projektu)
– 17.00-17.15 – przerwa
– 17.15-18.45 – III moduł szkoleniowy (uproszczone metody rozliczania projektu, zasady wydatkowania środków, budżet projektów partnerskich, reguła proporcjonalności)
– 18.45-19.00 – przerwa
19.00-20.30 – Seria pytań i odpowiedzi, indywidualne konsultacje

09.06.2017
– 9.00-14.30 – konstruowanie budżetu projektowego
– 14.30-14.45 – przerwa
– 14.45- 17.00 – prezentacja wyników prac, podsumowanie pracy warsztatowej, seria pytań i odpowiedzi, indywidualne konsultacje.

Trenerką prowadzącą spotkania będzie Pani Paulina Wolfram: 
dyplomowana trenerka i działaczka III sektora posiadająca wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w obszarze przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z UE oraz ponad 10 letnie praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów, wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez Krajowy Ośrodek EFS; trenerka w projektach szkoleniowo-informacyjnych Ministerstwa Rozwoju m. in. dla instytucji umowy partnerstwa perspektywy 2014-2020.

Aby zarejestrować się na szkolenia wystarczy przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl lub zgłosić się telefonicznie pod numerem 505 991 392.

Serdecznie zapraszamy!

Kategorie: Wpisy