W dniu 26 kwietnia 2017 r. spotkaliśmy się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na Śniadaniu Trzech Sektorów. Razem z prowadzącą spotkanie Panią Magdaleną Waloch rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, sektora publicznego i biznesu, które będą organizowane w celu nawiązywania partnerstw oraz tworzenia wspólnych projektów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: Prezydent Miasta Włocławek- Pan dr Marek Wojtkowski, Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych – Pani dr Barbara Moraczewska, Przewodniczący Rady Miasta – Pan Krzysztof Kukucki, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego- Pan Piotr Bielicki, Przedstawiciele Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowej Rady Miasta, pracownicy Urzędu Miasta Włocławek oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesu.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek we współpracy z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów i animacji – LGD Miasto Włocławek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kategorie: Wpisy