Zapraszamy na Śniadania Trzech Sektorów!!! Spotkania realizowane wspólnie przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu to merytoryczne spotkanie organizacji pozarządowych z kluczowymi przedstawicielami władzy lokalnej i biznesu we Włocławku. Celem tego wydarzenia jest wyposażenie uczestników w informacje na temat możliwości rozwoju ich przedsięwzięć. Będziemy rozmawiać o tym, co ważne – od dialogu władza lokalna–mieszkańcy-biznes, przez marketing społecznie zaangażowany i wspólne realizowane projekty.
Zapraszamy w dniu 26 kwietnia na godz. 8.00 do siedziby WCOP iW we Włocławku, ul. Żabia 12A.
Rejestracja uczestników pod nr telefonu 505 991 392 lub lgd.wloclawek@wp.pl.
Serdecznie zapraszamy!!!
Kategorie: Wpisy