25 i 26 kwietnia br. w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Towarzystwo Amicus realizujące projekt „Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce przeprowadzi warsztaty edukacyjne dla członków, pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych.
Warsztaty skierowane są do organizacji, które mają zamiar aplikować o środki z funduszy europejskich oraz do tych, które do tej pory nie aplikowały lub poniosły porażkę w tym zakresie. Na spotkaniu zostaną również omówione zasady aplikowania o fundusze z Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania z ofertą szkolenia i zachęcamy do uczestnictwa w nim
Aby zarejestrować się na to wydarzenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się pod linkiem:
Znajduje się tam również dokładny program warsztatów oraz informację o osobie prowadzącej szkolenie.
Kategorie: Wpisy