Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na spotkanie informacyjne ,,Mama może wszystko!”, na którym przedstawione zostaną możliwości i warunki wsparcia ze środków unijnych na żłobki lub nianie, a także inne działania wspomagające w powrocie na rynek pracy.
Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2017 we Włocławku, godz. 10-14, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a.
Zapraszamy wszystkie mamy dzieci do lat 3, które obecnie nie pracują, bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych, a które
w najbliższym czasie planują powrót do pracy.
Podczas spotkania zapewniamy opiekę nad dziećmi uczestniczek.
Na spotkaniu mamy będą mogły między innymi zapoznać się z dostępnymi formami wsparcia ze środków unijnych: zasadami otrzymania dofinansowania na żłobek lub zatrudnienie niani, a także na innych działaniach wspomagających w powrocie na rynek pracy.
Na spotkanie zapraszamy wszystkie mamy dzieci do lat 3, które obecnie nie pracują (nie muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy), przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych i planujące w najbliższym czasie powrót do pracy. Wsparcie jest bardzo atrakcyjne i stanowi pomoc przez okres 12 miesięcy.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele podmiotów realizujące projekty,
z którymi można będzie na miejscu ustalić warunki udziału w konkretnym projekcie.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału za pomocą formularza elektronicznego dostępnego tutaj lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 797 304 126. Więcej informacji o spotkaniu dostępnych jest tutaj.
Kategorie: Wpisy