Za nami konferencja inaugurująca pt. „Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek w perspektywie finansowej 2014-2020”!
W dniu 27.03.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tematyce związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020. Poza przybliżeniem celów LSR, wskaźników czy zakresu wsparcia w ramach wdrażanych operacji dowiedzieliśmy się więcej o programie rewitalizacji miasta Włocławka, możliwości współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej czy tworzeniu partnerstw międzysektorowych. Dziękujemy wszystkim prelegentom za przygotowanie prezentacji oraz materiałów: Panu Waldemarowi Andrzejewskiemu, koordynatorowi projektu OWES z Bydgoszczy, Panu Pawłowi Kołaczowi, przedstawicielowi Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, Pani Honoracie Maj, Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Pani Marii Krasuckiej, Przewodniczącej Rady LGD Miasto Włocławek.
Więcej zdjęć na koncie FB Stowarzyszenia.

Zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez LGD.
Kategorie: Wpisy