Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku 
zaprasza na spotkanie pt. 
„Fundusze Europejskie na szkolenia, staże, własny biznes”

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2017r. w Sali seminaryjnej nr 5, Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku ul. Żabia 12 a.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj lub telefonicznie pod numerem 797 304 126.

Wraz z początkiem roku będą ruszały projekty mające na celu wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia. Mogą obejmować wsparcie w wyborze dalszej drogi zawodowej, uzyskanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji, nabycie doświadczenia poprzez staże finansowane z Funduszy Europejskich. Osoby, które umiejętności już mają i widzą swoją przyszłość we własnej firmie, będą miały szansę na wsparcie w założeniu własnego biznesu. Mogą też powstać projekty wsparcia celowane, w przypadku, gdy pracodawca przewiduje zwolnienia pracowników, przygotowywane dla grupy takich pracowników i dostosowane do ich potrzeb. Są też projekty dla młodych, powracających do pracy rodziców, mające na celu pomoc w zapewnieniu opieki na maluszkami.

Wsparcie to będzie oferowane w ramach projektów realizowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć gdzie poszukiwać informacji, kiedy i do kogo się zgłosić.

Na spotkaniu będzie też mowa o rewitalizacji miasta, która obejmuje aktywizację mieszkańców obszarów zdegradowanych. Swoje plany przedstawi nowy we Włocławku podmiot, Lokalna Grupa Działania, która wkrótce będzie przygotowywała pierwsze własne projekty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i osoby młode do 29 roku życia, niepracujących absolwentów szkół i uczelni, jak i te starsze. Udział w finansowanych
z Funduszy Europejskich projektach może być szansą na nowy start.

Więcej informacji oraz program spotkania dostępne są tutaj.Kategorie: Wpisy